Midden top

Gele Koorts

Wat is het?
Gele koorts is vrij zeldzame maar ernstige tropische virusziekte die door muggen wordt overgebracht. De incubatietijd is vrij kort met 3-6 dagen. Hierna ontstaan de klachten die uiteen kunnen lopen van de klachten van een 'griepje' tot ernstige koorts. De klachten beginnen acuut en zijn meestal hoge koorts, spierpijn, algehele malaise, hoofdpijn, misselijkheid, braken en mogelijk geelzucht. De polsslag is vaak langzamer dan verwacht. Hierna treedt een herstel op waarna een klein deel van de patiënten enkele uren tot een dag later alsnog ernstige ziekteverschijnselen krijgt. De klachten zijn dan (bloederige) diarree en andere bloedingen, buikpijn, ernstige geelzucht, neurologische afwijkingen en shock. Tot de helft van deze groep overlijdt aan de ziekte.

Hoe krijg je het?
Gele koorts wordt veroorzaakt door besmetting met het gele koorts virus. Dit virus komt voor bij apen en wordt door de beet van bepaalde muggensoorten overgedragen van apen naar de mens. Het virus komt door de muggenbeet in de bloedbaan terecht en kan zich zo door het hele lichaam verspreiden.

Hoe kun je het voorkomen?
Eénmalige vaccinatie geeft goede bescherming gedurende 10 jaar. Een groot aantal landen stelt vaccinatie verplicht. Een speciale stempel in het vaccinatiepaspoort geldt als bewijs.

Midden bottom