Midden top

Malaria

Wat is het?
Malaria is een infectieziekte met een ernstig, soms dodelijk verloop. De ernstigste vorm is malaria tropica. De eerste verschijnselen van malaria lijken op die van griep: spierpijn, koorts en hoofdpijn. Kort na het begin van de ziekte wordt de koorts erger met koude rillingen, diarree en braken. De diagnose kan met een eenvoudig bloedonderzoek worden gesteld. Behandeling dient onverwijld plaats te vinden om een desastreus verloop te voorkomen. Beter is het om malaria te voorkomen.

Hoe krijg je het?
De ziekte wordt overgedragen door de steek vande malariamug. De muggen zijn actief vanaf het verdwijnen van het daglicht.

Hoe kun je het voorkomen?
Een vaccin is in voorbereiding, maar nog niet voorhanden. Wel zijn er verschillende medicijnen om malaria te voorkomen. Welke voor jou nodig zijn, wordt bepaald door je reisdoel en omstandigheden. Daarnaast spelen persoonlijke omstandigheden zoals psychische gesteldheid en zwangerschap of -wens een rol bij de keuze. Travel Doctor kan het voor jou meest geschikte medicijn voorschrijven
Om de kans op malaria te verkleinen is het verstandig na zonsondergang bedekkende kleding te dragen. Een muskietennet al of niet geimpregneerd met mugwerende middelen geeft extra bescherming. Verder is Deet als muggenwerend middel aan te bevelen
.
Midden bottom